Vaazlar

 ´AFFETMEK İNSANI YÜCELTİR´

Değerli Müminler,Bugünkü sohbetimiz af ile ilgili olacaktır.Afv kelimesi sözlükte, yok etmek, silip süpürmek demektir. Dindeki anlamı ise kötülük ve haksızlık edeni, suç veya günah işleyeni cezalandır--maktan vazgeçip bağışlamaktır. Afüv, Allah Teâlâ’nın güzel isimlerinden (Esmâ-i Hüsnâ’dan) biridir ve kullarının günahlarını bağışlayıcı demektir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de: اِنَّ اﻟّٰﻠﻪَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

“Kuşkusuz Allah afüv’dur, gafur’dur-affedicidir, bağışlayıcıdır.”332 bu-yurulmuştur. Kur’an’ı Kerim’de Allah Teâlâ’nın en çok tekrarlanan isimlerinin başın--da O’nun bağışlayıcı ismi gelir. Küfür ve şirkin dışındaki günahları dilediği kimseden bağışlayacağı Kur’an-ı Kerim’de bildirilmiştir.333 Zümer Sûresi’nin 53 ncü âyetinde şöyle buyurulmuştur:332 Hac, 22/60; Mücâdele, 58/2.333 Nisâ, 4/48.

 مِنْ رَحْمَةِ اﻟّٰﻠﻪِۜ اِنَّ اﻟّٰﻠﻪَ