Y U N U S E M R E

Lütfen Bekleyin

Ön Yükleyici İptal.

Bellavistastraat 30, 7604 AE Almelo 0546 82 82 23 info@almelocami.nl

Fitre-Zekat Fonu

H.D.V Almelo Yunus Emre Camii

Fite - Zekat Fonu

Hollanda Diyanet Vakfı bu sene vereceğiniz Fitre, Fidye, Kefaret, Zekât, Sadaka ve bağışlarınızı Türkiye’de yaşanan asrın felaketinde mağdur olan ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştıracaktır.

Zekât

Zekât, Kur’an’da belirtilen sınıflara sarf edilmek üzere dinen zengin sayılan Müslüman’ların malından belirli bir kısmının Allah rızası için fakirlere, miskinlere, borçlulara, yolda kalmışlara, Allah yolunda olanlara, kalbi İslâm’a ısındırılanlara, esir ve kölelikten kurtulmak isteyenlere verilmesi demektir.
İslâm’ın beş temel esasından biri olan Zekâta tabii mallar Kur’ân-ı Kerim’de, altın ve gümüş, tahıllar ve meyveler, ticaret ve benzeri işlerden elde edilen kazançlar, madenler ve benzeri yer altı servetleri ve diğer mallar şeklinde belirlenmiştir.
Genel olarak malların zekâtı kırkta bir oranındadır. Allah’ın dostluğu da ancak O’na inanmakla, namaz kılıp zekât vermekle kazanılır (el-Mâide 5/55; el-A‘râf 7/156).
Fitre ve fidye miktarı: € 10,- Avro

Fitre

Fıtır sadakası (Sadaka-i fıtır) yaratılmış ve Ramazan orucunu tutup iftar etme imkanını elde etmiş olmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına a bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır. Günümüzde fıtır sadakasının belirlenmesinde, bir kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur.
Bu sene fıtır sadakası (fitre) miktarı € 10,- olarak belirlenmiştir. Dileyen bu miktardan az olmamak kaydıyla istediği kadar fıtır sadakası verebilir.

Fidye

Fidye, bazı ibadetlerin eda edilmemesi ya da edası sırasında birtakım kusurların işlenmesi halinde ödenen dinî-malî yükümlülüktür. İbadetlerle ilgili fidye, oruç ve hacda söz konusu olmaktadır.
İhtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse, daha sonra kaza etmesi mümkün olmadığından her gününe karşılık bir fidye öder. Bu durumdaki bir kimsenin fidye ödemesi vaciptir.
Fidye miktarı, bir kişiyi bir gün için doyuracak yiyecektir. “Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir fakir doyumu kadar fidye öder.” (Bakara, 2/184).
Fidyelerinizi ülkemizde ve yedi kıtada gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.
Günümüzde fidye belirlenmesinde, bir kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Bu sene asgari olarak fidye miktarı € 10,- olarak belirlenmiştir.
Dileyen bu miktardan az olmamak kaydıyla istediği kadar fidye sadakası verebilir.

Zekat Hesaplama Sistemi: https://zekathesapla.tdv.org